Вагітність – про все важливе для майбутніх мам

Виховання дітей з порушенням зору


Зір представляє собою один з найбільш інформаційних джерел формування уявлень особистості про соціально-природного навколишнього середовища, відповідно, будь-яке порушення зорових функцій призводить до відхилень у фізичному і психологічному розвитку індивідуума. Зорові функції виділяють п’ять основних функцій зору:

Зауваження: Порушення будь-якої із зазначених функцій супроводжується порушеннями загального психічного розвитку особистості, вимагає надання професійної корекційної допомоги. Основні завдання адаптивного виховання дітей з порушеннями зору Як основні завдання адаптивного фізичного виховання виділяють наступні:

Основними корекційними завданнями адаптаційного фізичного виховання виступають наступні:

Вправи, які застосовуються в практиці корекційної роботи В даний час в педагогічній науці накопичений багатий арсенал фізичних вправ, що дозволяють досягати поставлених цілей, домагатися вирішення поставлених корекційних і розвиваючих завдань.

Виділяють наступні групи вправ:

Exit mobile version